Organska poljoprivreda predstavlja sistem održive poljoprivrede, u velikoj mjeri zasnovan na lokalnim resursima koji održava ekološku ravnotežu i minimizira negativan uticaj poljoprivrede na životnu sredinu.
Takođe, podrazumijeva proizvodnju usklađenu sa zakonom i standardima definisanim uslovima uz kontrolu cijelog proizvodnog ciklusa od strane ovlašćene organizacije za sertifikaciju.
Domaća i organska hrana nijesu sinonimi.
U Crnoj Gori ima oko 50 000 hiljada domaćinstava koja proizvode domaću hranu ali samo 350 proizvodi organsku.

Glavna razlika je sto sama riječ domaća ne govori nam dovoljno kako je nešto proizvedeno.
Ako imate sreće da lično poznajete proizvođače domaće hrane:
-oni Vam prodaju proizvode koje koristi i njihova porodica
-vidjeli ste njihovo imaje,
-proces proizvodnje i skladištenja
-od njih kupujete osnovne namjernice godinama tada nastavite saradnju sa njima.

U razvijenim zemljama većina kupaca ne poznaje proizvođače licno, ali su kupci obično dobro informisani i poznaju standarde kvaliteta. Sami kvalitet umjesto njih provjeravaju kontrolna tijela koja izdaju sertifikat onim proizvođačima koji zadovolje uslove koje standard propisuje.
Proizvodjač ne može sam da tvrdi da je njegov proizvod organski prije nego što dobije sertifikat da je proces konverzije iz konvencionalne u organsku proizvodnju uspješno završen za taj konkretan proizvod.

U organskoj poljoprivredi nije dozvoljena :
- primjena sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) sintetičko-hemijskog porijekla.
- upotreba genetski modifikovanih organizma i njihovi proizvodi.
- upotreba jonizirajućeg zračenja i stimulatora rasta.

ZAKON O ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI ima 35 članova na 10 srana teksta A4 formata a njemu ćete naći prave informacije i samnjiti mogućnst da vas neko prevari u budućnsti.
Zakonom se uređuje proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u organskoj poljoprivredi, njihova prerada, obilježavanje, pakovanje, skladištenje i transport, kao i druga pitanja od značaja za organsku poljoprivredu...

Savjetujemo da posjetite sajt Monteorganke (kontrolnog tijela u Crnoj Gori), gdje je detalno opisan postupak.

PUT DO SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE

Postavite pitanje

/organicmarket.me

organicmarket.me@gmail.com